PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

Seznam výcvikových terapeutů

Individuální terapie v rámci výcviku

Úspěšné ukončení 2. stupně výcviku vyžaduje od účastníků, kteří chtějí pracovat jako psychoterapeuti či poradci, 40 hodin osobní individuální terapie.

Individuální terapii si organizačně a finančně zajišťuje účastník sám po dohodě se členy Institutu respektive Institutem doporučenými terapeuty.

Platí pravidlo, že individuálním terapeutem nemá být kmenový facilitátor výcvikové skupiny účastníka, ani supervizor, ke kterému dochází účastník na supervizi.

Případné individuální konzultace v rámci skupinových setkání 1. stupně výcviku se do hodin individuální terapie nezapočítávají a jsou hrazeny v ceně výcviku.


Seznam terapeutů pro výcvik

PhDr. Jan Holeyšovský (Praha)

Mgr. Barbora Hrdličková (Praha) klinický psycholog

Mgr. Petr Hudlička (Praha) klinický psycholog

Mgr. Zuzana Janotková (Praha)

PhDr. Vendula Junková (Praha)

PhDr. Gabriela Langošová (Praha)

PhDr. Václav Lepičovský (Praha) klinický psycholog

PhDr. Ilona Špaňhelová (Praha) 

Mgr. Kateřina Kořínková (Pardubice, Hradec Králové) klinický psycholog

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová (Pardubice)

Bc et Mgr. Zdenka Kubalová (Olomouc)

MUDr. Antonín Machander (Jablonec n/Nisou) lékař

Mgr. Elena Mešková (Praha)

PhDr. Hana Nuslauerová (Chomutov) klinický psycholog

Mgr. Barbora Sládeková (Lnáře) klinický psycholog

PhDr. Jan Soukup, PhD (Brno)

Mgr. Michal Karas (Praha)

Mgr. Mária Miličevičová (Praha)

Erika Faltysová (Praha)

MUDr. Kateřina Faixová (Praha) lékař

Lenka Handlová (Praha) klinický psycholog

Eva Havrdová (Praha)

Alexandra  Heidlerová (Praha)

Mgr. Lenka Suchá PhD. (Ústí nad Labem)

PhDr. Lenka Hulanová (Praha)

Jana Chaloupková (Praha)

Ing. Zdeněk Kalvach (on-line)

PhDr. Jan Klucká (Praha) klinický psycholog

Barbora Kohoutová (Praha)

PhDr. Lucie Králíková (Praha) klinický psycholog

Mgr. Julie Lipská (Praha) klinický psycholog

MUDr. Petra Kukanaová (Praha) lékař

Mgr. Petr Mikoška Ph.D. (Olomouc)

PhDr. Petra Rohlíková  Ph.D. (Praha)

PhDr. Daniela Rös Šiffelová (Praha)

Mgr. Anna Rubešová (Praha)

Prof. Paedr. Iva Stuchlíková, CSc (České budějovice)

Mgr. Ivana Šindlerová (Praha)

MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D (Praha) lékař psychoterapeut

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D (Praha)

PhDr. Pavla Volfová (Praha) klinický psycholog

 © 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz