PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

Seznam výcvikových terapeutů

Individuální terapie v rámci výcviku

Úspěšné ukončení 2. stupně výcviku vyžaduje od účastníků, kteří chtějí pracovat jako psychoterapeuti či poradci, 40 hodin osobní individuální terapie.

Individuální terapii si organizačně a finančně zajišťuje účastník sám po dohodě se členy Institutu respektive Institutem doporučenými terapeuty.

Platí pravidlo, že individuálním terapeutem nemá být kmenový facilitátor výcvikové skupiny účastníka, ani supervizor, ke kterému dochází účastník na supervizi.

Případné individuální konzultace v rámci skupinových setkání 1. stupně výcviku se do hodin individuální terapie nezapočítávají a jsou hrazeny v ceně výcviku.


Seznam terapeutů pro výcvik

PhDr. Jan Holeyšovský (Praha)

Mgr. Barbora Hrdličková (Praha)

Mgr. Petr Hudlička (Praha)

Mgr. Zuzana Janotková (Praha)

PhDr. Vendula Junková (Praha)

PhDr. Gabriela Langošová (Praha)

PhDr. Václav Lepičovský (Praha)

PhDr. Ilona Špaňhelová (Praha) změna e-mailové adresy: ilona@spanhelova.cz

Mgr. Kateřina Kořínková (Pardubice, Hradec Králové)

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová (Pardubice)

Bc et Mgr. Zdenka Kubalová (Olomouc)

MUDr. Antonín Machander (Jablonec n/Nisou)

PhDr. Hana Nuslauerová (Chomutov)

Mgr. Barbora Sládeková (Písek)

PhDr. Jan Soukup, PhD (Brno)

Mgr. Mária Miličevičová (Praha)

775 651 173, maria.milicevicova@gmail.com

 

© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz