PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Jana Emili Zlámaná

Mgr. Jana Emili Zlámaná

klincký psycholog a psychopterapeut, supervizor

Adresa Pracoviště: EMtera Roztylské nám. 393, Praha 4,

                               Terapeutika s.r.o., Rižská 11, Praha 15,

krizová intervence, systematická individuální psychoterapie pro mládež a dospělé, psychodiagnostika,

Mobil: 773644725

© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz