PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

Supervize

Jednou z podmínek ukončení koplexního výcvikového programu je absolvování individuální supervize v rozsahu minimálně 40 hodin a skupinové supervize v rozsahu minimálně 60 hodin s nekterým ze supervizorů uvedených na těchto stránkách. Konkrétní temíny a formu organizace si domlouvají účastníci výcviku se zvoleným supervozorem. 

Supervize v rámci výcviku:

Supervizní konzultace jsou nedílnou součástí výcvikového programu.

Vyžaduje se hodina supervize na každé 3-4 hodiny práce s klientem.

30 hodin supervize se absolvuje skupinově, v rámci komunitní části výcviku, a 30 hodin individuálně v rámci druhého stupně výcviku. To znamená minimálně 60 hodin supervize celkem.

Účastníci výcviku , kteří nehodlají pokračovat 2. stupněm výcviku, se účastní skupinových supervizí v komunitní části, ale nemusí předkládat vlastní práci s klientem.

Pro individuální i skupinovou supervizi vlastní práce klientem, předkládá účastník audio nebo video nahrávku doslovný přepis terapeutického rozhovoru.

Individuální supervize si organizačně a finančně zabezpečuje účastník sám po dohodě s Institutem doporučenými supervizory.

Počet hodin supervize a poměr skupinové a individuální supervize/konzultace může být upraven v závislosti na nárocích akreditace programu, případně podle připravovaných zákonů o psychoterapii v České republice.© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz