PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Supervize

Supervize v rámci výcviku:

Supervizní konzultace jsou nedílnou součástí výcvikového programu. 30 hodin supervize se absolvuje skupinově, v rámci komunitní části výcviku. Účastníci výcviku , kteří nehodlají pokračovat 2. stupněm výcviku, se účastní skupinových supervizí v komunitní části, ale nemusí předkládat vlastní práci s klientem.
 
Jednou z podmínek ukončení koplexního výcvikového programu je absolvování individuální supervize ve druhé individuální části výcviku v rozsahu minimálně 50 hodin a skupinové supervize v rozsahu minimálně 60 hodin s nekterým ze supervizorů uvedených na těchto stránkách. Konkrétní temíny, formu organizace a cenu si domlouvají účastníci výcviku se zvoleným supervozorem.

Pro individuální i skupinovou supervizi vlastní práce s klientem, předkládá účastník audio nebo video nahrávku a doslovný přepis terapeutického rozhovoru. Vyžaduje se hodina supervize na každé 3-4 hodiny práce s klientem.

Po absolvování vyžadovaného penza individuální supervize vydá supervizor účastníkovi supervizní zprávu, v níž uvede rozsah supervize, rozsah a typ supervidované práce (psychoterapie nebo poradenství, individuální nebo skupinová) a vyjádření, že dotyčný prokázal dovednost aplikace PCA přístupu a doporučení k závěrečné zkoušce. 

Počet hodin supervize a poměr skupinové a individuální supervize/konzultace může být upraven v závislosti na nárocích akreditace programu, případně podle připravovaných zákonů o psychoterapii v České republice.


Supervize pro profesionální teraputy:

Psychoterapeuti v rámci celoživotního zvašování kvalifikace si mohou domlouvat individuální i skupinové supervize s PCA supervizory uvedenými na těchto stránkách. Příležitostně může kdokoli z nich vypsat termíny supervozní skupiny:


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz