PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Česká asociace PCE

Česká asociace PCE, z. s.

sdružuje odborníky, kteří při své práci šíří, uplatňují a podporují Přístup zaměřený na člověka, a to zejména v oblasti psychoterapie, poradenství, vzdělávání, řídící a manažerské činnosti, sociální práce, lékařství a v mezikulturní komunikaci.

Účelem asociace je péče o rozvoj osobnosti člověka a podpora institucí, které o rozvoj osobnosti člověka pečují, nebo by mohly pečovat, v duchu Přístupu zaměřeného na člověka ( „Person-Centered Approach“  též „PCA“) skrze šíření, uplatňování, zpřístupňování a zkvalitňování psychoterapie a poradenství zaměřené na klienta a Přístup zaměřený na člověka. Východiskem pro činnost Spolku jsou původní myšlenky a koncepce PCA formulované americkým psychologem a psychoterapeutem Carlem Rogersem (1902 – 1987), které jsou dále rozvíjeny současnými zážitkovými ("Experiencial") přístupy. Spolek má multidisciplinární a interdisciplinární charakter.

 

Pořádané akce:

Setkání absolventů 23. - 26. 11. 2023 Sloup v čechách

setkání má za cíl propojovat absolventy PCA výcviků, na programu budou encounterové skupiny, supervizní skupiny, skupiny facilitované účastníky.

Seminář 3. 6. 2023 Praha 


© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz