PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Mgr. Ivana Šindlerová

Mgr. Ivana Šindlerová

adresa pracoviště: Tavia, Nikoly Tesly 8, Praha 6

telefon: 732419262

mail: ivana.sindlerova@tavia.cz 

Web: www.tavia.cz

 

Motto: Nikdy nechoď, když můžeš tančit.

Stát se PCA terapeutem či terapeutkou je závazek na celý život. Zavazujeme se k otevřenosti nejen vůči našim klientům, ale především sami k sobě. My sami jsme prostředníkem klientovy změny. Kongruence, kterou zažíváme a nabízíme, je předpokladem pro bezpodmínečné přijetí, které projevujeme empatií. Jde skutečně o způsob bytí, jenž nezačíná ani nekončí za dveřmi terapeutické místnosti. Stává se naší součástí.

Dává mi velký smysl rozšiřovat a dávat zakoušet Rogersovské poselství humanismu budoucím terapeutům a terapeutkám. Usiluji také o jeho šíření za hranicemi pomáhajících profesí. Přidejte se.


© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz