PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. Pavla Volfová

PhDr. Pavla Volfová

klinický psycholog a psychoterapeut

adresa pracoviště: Řipská 1113/7, Praha 10 - Vinohrady

telefon: 604 232 427

mail: pavla.volfova@gmail.com

 

Pracuji s s dětmi, dospívajícími i dospělými. Mám zkušenosti z Diagnostického ústavu pro dívky 15-18, z Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (akutní oddělení, gerontopsychiatrie, závislosti), z ambulantní praxe na více praacovištích.  Pracovala jsem i se skupinami. Nyní pracuji individuální formou psychoterapie, a to jak psychoterapie rozhovorem, tak formou psychoterapie hrou. Poskytuji poradenství rodičům dětí. Mám atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie, nyní budu skládat zkoušku z Dětské klinické psychologie. Jsem školitelka oboru Klinická psychologie na Psychosomatické klinice. Jsem frekventantkou supervizního výcviku PCA Institutu Praha. Provozuji soukromou ordinaci klinické psychologie - www.psychpraha.cz


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz