PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

Literatura o PCA

Literatura dostupná v češtině a ve slovenštině

Díla Carla Rogerse

Rogers,C.R. (1998, 2014): Způsob bytí. Praha, Portál. (recenze)

Rogers, C.R. (2015): Být sám sebou. Praha, Portál (recenze)

Rogers,C.R. (1990) Psychoterapie zaměřená na klienta. Rozhovor s Glorií. Praha, Psychoterapeutické sešity, č.37.

Rogers,C.R. (1996) Ako byť sám sebou. Bratislava, IRIS.

Rogers,C.R. (1997) Spôsob bytia. Modra, Inštitút rozvoja osobnosti.

Rogers,C.R. (1997): Encounterové skupiny. Modra, Inštitút rozvoja osobnosti.

Rogers,C.R. (1998): O osobnej moci. Modra, Persona.

Rogers,C.R.,Freiberg,H.J. (1998): Sloboda učiťsa. Modra, Persona.

Rogers,C.R. (2000): Klientom centrovaná terapia. Modra, Persona.

Rogers,C.R. (2005): „Rogers, Kohut a Erickson: osobní pohled na některé odlišnosti." In: Zeig J.K.: Umění psychoterapie. Praha, Portál s.309-322

Rogers, C. R.: Teória terapie, osobnosti a interpersonálnych vzťahov vytvorená v rámci prístupu zameraného na klienta (in: Koch, S. (Ed.): Psychology: A Study of Science. Study 1. Conceptual and Systematic. Vol 3 Formulation of the Person and Social Context.), McGraw-Hill, New York, 1959, s. 184 – 256 (přeložili V. Hlavenka, I. Valkovič) interní materiál institutu

 

O PCA

Šiffelová, D. (2010): Rogersovská psychoterapie pro 21.století. Praha, Grada

Mearns,D., Thorne B. (2012): Terapie zaměřená na člověka. Pro využití v praxi. Praha, Grada 

Tolan, J. (2006): Na osobu zaněřený přístup. Praha, Portál.

Junková,V.(1997): „Rogersovská psychoterapie.“in: Vymětal,J.: Obecná psychoterapie. Praha, Psychoanalytické nakl. J.Kocourek s.174-196.

Mearns,D.; Thorne,B. (1997): Poradenstvo zamerané na človeka v praxi. Bratislava, PedFUK.

Mearns,D. (1999): Výcvik človekom centrovaného poradenstva. Modra, Persona.

Merry,T. (2004): Naučte sa byť poradcom – poradenstvo zamerané na človeka. Bratislava, Ikar.

Casemore,R. (2008): Na osobu zaměřená psychoterapie. Praha, Portál.

Sanford,R.C. (2005): „Pátrání ve vývoji psychoterapeutického přístupu zaměřeného na klienta. “In: Zeig,J.K.:Umění psychoterapie. Praha, Portál s.323-337

Sollárová,E. (2005): Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch. Bratislava, Ikar.

Vymětal, J., Rezková, V. (2001): Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha, Portál.

Zimring,F. (1991): Terapia zameraná na človeka (in: Corsini,R.: Five Therapists and a Client, New York, Peacocks. 59-101. Přeložil V.Hlavenka) interní materiál institutu

Baková, H. (2015): Psychologie písma. Humanistický přístup v poznávání osobnosti z rukopisu. Praha. Grada. (zejména třetí část: Psychologie písma v kontextu humanistického přístupu Carla Rogerse)

 

Výzkum

Elliott,R.(2006): „Účinnost humanistických teorií: Metaanalýza.“ In:Cain,D.J.,Seeman, J.eds.(2006):Humanistická psychoterapie. Příručka pro výzkum a praxi.1.díl. Praha,Tritons.97-128.

Timuľák,L. (2005): Současný výzkum psychoterapie. Praha, Triton.

 

Další směry a aplikace v rámci PCA

Focusing

Gendlin E.T.(2003): Focusing. Praha, Portál

Hendricksová, M. N. (2006): „Zážitková psychoterapie zaměřená na focusing.“ In: Cain,D.J., Seeman, J.eds.: Humanistická psychoterapie.Příručka pro výzkum a praxi. 1.díl. Praha, Tritons.299-340.

Zážitková terapie

Elliott,R., Greenberg,L. (2006): „Zážitková psychoterapie zaměřená na proces.“ In: Cain,D.J., Seeman, J.eds.(2006): Humanistická psychoterapie.Příručka pro výzkum a praxi.1.díl. Praha,Triton s.372-408

Preterapie

Prouty,G.; Van Werde,D.; Pörtner,M. (2005) Preterapie:navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty. Praha, Portál.

Pörtner, M. (2009) Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Praha: Portál.

Komunikace

Motschnig,R., Nykl,L.(2011): Komunikace zaměřená na člověka: rozumět sobě i druhým. Praha, Grada.


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz