PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

Podmínky absolutoria

 

Komplexní výcvikový program 2 stupně. Účastník se podle vlastních potřeb a aspirací může rozhodnout absolvovat program celý nebo ukončit po 1. stupni. Pro získání diplomu v PCA psychoterapii je nezbytné absolvování celého programu:

 

  1. Absolvování 1. skupinové části výcvikového programu v požadovaném rozsahu.
  2. Absolvování 2. individuální části výcvikového programu v požadovaném složení a rozsahu.
  3. Doložení požadovaných potvrzení o individuální psychoterapeutické sebezkušenosti a supervizi včetně doporučení k závěrečné obhajobě.
  4. Obhájení závěrečné práce a prokázání znalosti PCA teorie a její aplikace v praxi.
  5. Pro dosažení kvalifikace psychoterapeuta musí být supervidována psychoterapeutická práce absolventa. Absolvent musí mít doložené další odborné vzdělání vyžadované odbornými společnostmi.

 

  • Na základě oponentury závěrečné práce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu, potvrzení o absolvování supervize psychoterapeutické práce v požadovaném rozsahu včetně doporučení supervizora a na základěOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA”  1.stupně programu, Institut vydá Diplom o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku v PCA.

  • Pouhé absolvování komplexního vzdělávacího programu bez odpovídajícího předchozího vzdělání a další kvalifikace, které jsou stanoveny pro jednotlivé obory činnosti, tak neopravňuje k používání termínů „psychoterapeut/psychoterapie“.

  •  Účastník, který nemá potřebné předchozí vzdělání anebo nepracuje terapeuticky s klinickými klienty, a chce přesto absolvovat 2. stupeň, může do supervize přinést svou poradenskou práci s klienty. Na základě oponentury závěrečné práce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu, potvrzení o absolvování supervize poradenské práce aOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA”  1.stupně programu, Institut vydá Diplom o absolvování komplexního výcviku v PCA poradenství“.

 


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz