PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

PCA Institut Praha

Vítejte na stránkách PCA Institutu Praha

Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA)


Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka byl založený v roce 1992 jako občanské sdružení, které poskytuje vzdělávání v psychoterapii a poradenství. Uplatňuje psychologické přístupy k člověku tak, jak je ve svém díle rozpracoval Carl R. Rogers, tvůrčí osobnost přístupu zaměřeného na člověka (Person Centred Approach – "PCA"). 

PCA Institut Praha nabízí komplexní dlouhodobé výcviky v psychoterapii a poradenství. Získané zkušenosti mohou být aplikované v oblastech psychologie, lékařství, sociální práce, pedagogiky, mezikulturních komunikací, managementu a dalších. 

Výcvikové programy Institutu mají akreditaci pro zdravotnictví udělovanou Českou psychoterapeutickou společností a Psychiatrickou společností ČLS JEP, Asociací klinických psychologů a IPVZ. 

PCA Institut Praha je členem mezinárodních organizací PCA - PCE Europe (Síť evropských asociací pro přístup zaměřený na člověka a zážitkové přístupy v psychoterapii a poradenství) a WAPCEPC (Světová asociace pro přístup zaměřený na člověka a zážitkové přístupy v psychoterapii a poradenství).

PCA Institut Praha úzce spoluprcuje s ČAP - Českou asociací pro psychoterapii a podílí se na jejím rozvoji.


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz