PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Mgr. Mária Miličevičová

Mgr. Mária Miličevičová 

 

adresa pracoviště:

e-mail: maria.milicevicova@gmail.com

telefon: 775 651 173


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz