PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

Výcviky v PCA

 

PCA Institut Praha organizuje komplexní výcvikové programy v psychoterapii v přístupu zaměřeném na člověka (PCA). Výcvikové programy jsou schválené pro zdravotnictví komisí IPVZ a certifikované Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), odpovídají kritériím Evropské asociace (EAP) pro plnohodnotné vzdělání v psychoterapii. Podmínkou pro získání kvalifikace psychoterapeuta je odpovídající pregraduální vzdělání.

 

Komu je výcvik určený

 Výcvikový program je určen především pracovníkům psychoterapeutických oborů (psychologové, psychiatři a další lékařské a zdravotnické profese), kteří po splnění dalších podmínek zákona budou moci provozovat psychoterapii.

 Je určen též dalším profesionálům – personalisté, poradci, sociální a terénní pracovníci, léčební pedagogové, kněží a další, kteří z titulu své profese provádějí poradenství v oblastech osobnostního růstu, mezilidských vztahů, řešení konfliktních a krizových situací, zvyšování potenciálu pracovních týmů, a kteří získané dovednosti a zkušenosti využijí ve své práci, aniž by se přímo věnovali psychoterapii. Dále pak učitelům a studentům uvedených oborů.

 

Aktuální výcvik

V současnosti jsou realizovány dva dlouhodobé komunitní výcvikové programy:

   Výcviková skupina č. 15 (2019 - 2023

   Výcviková skupina č. 16 (2023 - 2027)

   Nový výcvik: Zahájení dalšího výcviku předpokládáme v roce 2025

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz