PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

Členové

Holeyšovský Jan, PhDr.

Junková Vendula, PhDr.

Langošová Gabriela, PhDr.

Lepičovský Václav, PhDr.

Machander Antonín, MUDr.

Nuslauerová Hana, PhDr.

Rezková Vlasta, PhDr.

Rös Šiffelová Daniela PhDr.


© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz