PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

Odkazy

PCE EUROPE: Network of the European Association for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling
www.pce-europe.org

World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEPC)
www.pce-world.org

European Associationfor Psychotherapy(EAP)
www.europsyche.org

EuropeanAssociationfor Coumselling(EAC)
www.eacnet.org

Česká psychoterapeutická společnost
www.psychoterapeuti.cz

Česká asociace pro psychoterapii
www.czap.cz 

The Person-Centered Website by Peter F. Schmid
www.pca-online.net


© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz