PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Společnost pro vzdělávaní v PCA

O nás:

Jsme zapsaný spolek zabývající se propagací vzdělávání v oblasti psychoterapie, poradenství a výchovy v rámci směru PCA (Person Centered Approach, Přístup zaměřený na člověka) a poskytováním vzdělávání v této oblasti. Celá myšlenka založení toho spolku se zrodila z nadšení a potřeby po ukončení základního výcviku se v PCA dále vzdělávat a setkávat.

 

V současné době organizujeme jednou za 4 roky Česko - Slovenské sympozium a dvakrát ročně supervizní setkání, workshopy na různá témata a další vzdělávací akce. 

 

Aktuálně vypsané vzdělávací akce

 
 
 

Intervizní skupina

Termín Intervizní skupiny bude vypsán v nejbližší době. Děkujeme za pochopení.
 
Místo konání Radlická 99, Praha 5 , prostory Person Centre, z.s.
Čas konání je 18.30-20.30.
 
Tato skupina je otevřená všem frekventantům a absolventům dlouhodobého výcviku v PCA psychoterapii. Cílem je poskytovat si vzájemnou podporu v terapeutické práci v duchu PCA, vzájemně se inspirovat se a zároveň pracovat na rozvoji terapeutických dovedností.
 
Cena za účast na skupině je 80,- Kč. účast na obou vypsaných setkáních 160,- Kč.
 
Platbu zašlete na účet:107-5087380247/0100.
V případě zájmu se co nejdříve přihlašujte na zde.
 
Přihláška bude považována za závaznou po připsání platby na účet. 
 
Pokud máte zájem o skupinu, nicméně se vám nehodí konkrétní datum, nebo pravidelně tento den a čas v týdnu, napište svoje možnosti do mailu. Pokud bude více zájemců, otevřeme pokud možno skupinu, který by vám více časově vyhovovala.
 
 

 
 
 

Kontaktní údaje:

email: spolek.pca@gmail.com

mob.: 604 683800 (Jana Klucká)


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz