PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

O nás

 

 

PCA Institut Praha byl založen v roce 1994 jako občanské sdružení s názvem Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka, od té doby poskytuje vzdělávání v psychoterapii a poradenství. Uplatňuje psychologické přístupy k člověku tak, jak je ve svém díle rozpracoval Carl R. Rogers, zakladatel a tvůrčí osobnost přístupu zaměřeného na člověka (Person Centred Approach – "PCA"). 

 

PCA Institut Praha organizuje komplexní výcvikové programy v psychoterapii schválené pro zdravotnictví komisí IPVZ a certifikované  Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), které odpovídají kritériím Evropské asociace (EAP) pro plnohodnotné vzdělání v psychoterapii. Získané zkušenosti mohou být aplikované v oblastech psychologie, lékařství, sociální práce, pedagogiky, mezikulturních komunikací, managementu a dalších. 

 

PCA Institut Praha je členem mezinárodních organizací - PCE Europe (Síť evropských asociací pro přístup zaměřený na člověka a zážitkové přístupy v psychoterapii a poradenství) a WAPCEPC (Světová asociace pro přístup zaměřený na člověka a zážitkové přístupy v psychoterapii a poradenství).

 

PCA Institut Praha úzce spolupracuje s ČAP - Českou asociací pro psychoterapii a podílí se na jejím rozvoji. Parnerskými organizacemi jsou Česká asociace PCE, Společnost pro vzdělávání v PCA, o.s., PCA Institut Ister a Person Center.© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz