PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Ing. Zdeněk Kalvach

Ing. Zdeněk Kalvach

adresa pracoviště:  U Nemocnice 3, Praha 2 (výjimečně, jinak on-ile)

telefon: '+343 4682290495

mail: zdenekkalvach@gmail.com


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz