PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. Ilona Špaňhelová

PhDr. Mgr. Ilona Špaňhelová

pracoviště: Krátkého 4, 190 00 Praha 9 - Vysočany

tel.: 607 277 444
email: ilona@spanhelova.cz


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz