PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Mgr. Kateřina Kořínková

Mgr. Kateřina Kořínková

pracoviště: Psychoterapeutické centrum Pardubice, Léčebna dlouhodobě nemocných Hradec Králové

tel.: 775309695
email: k.korinkova@centrum.cz


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz