PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. Václav Lepičovský

PhDr. Václav Lepičovský

Puskinovo nam. 3, 160 00 Praha 6; telefon: 773 969 748; email: valevsky@email.cz.


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz