PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. Václav Lepičovský

PhDr. Václav Lepičovský

Puskinovo nam. 3, 160 00 Praha 6; telefon: 773 969 748; email: valevsky@email.cz.


© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz