PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová

adresa pracoviště: Býšť 231, 533 22 (okr. Pardubice)

telefon:   608335160
mail:       leona.dolejsova@seznam.cz


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz