PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

Výcviky

 

 

Výcvikový program poskytuje účastníkům profesionální výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství  - v přístupu zaměřeném na člověka (PCA).

 Cílem je, aby účastník po absolvování programu měl osobnostní kvality a profesionální dovednosti, které jsou předpokladem pro jeho způsobilost využívat Přístup zaměřený na člověka v praxi.

Program je koncipován tak, aby odpovídal standardům obvyklým v zahraničí i nárokům akreditace psychoterapeutických výcviků v ČR.

 

Komu je výcvik určený

 Výcvikový program je určen především pracovníkům psychoterapeutických oborů (psychologové, psychiatři a další lékařské a zdravotnické profese), kteří po splnění dalších podmínek zákona o postgraduálním vzdělávání, budou moci provozovat psychoterapii.

 Je určen též dalším profesionálům – personalisté, poradci, sociální a terénní pracovníci, léčební pedagogové, kněží a další, kteří z titulu své profese provádějí poradenství v oblastech osobnostního růstu, mezilidských vztahů, řešení konfliktních a krizových situací, zvyšování potenciálu pracovních týmů, a kteří získané dovednosti a zkušenosti využijí ve své práci, aniž by se přímo věnovali psychoterapii. Dále pak učitelům a studentům uvedených oborů.

 

Aktuální výcvik

V současnosti je realizován jeden dlouhodobý komunitní výcvikový program:

   Výcviková skupina č. 14 (2017 - 2020)

 

 
© 2019 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz