PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Mgr. Barbora Hrdličková

Mgr. Barbora Hrdličková
 
pracoviště: zdravotnické zařízení - Psychoterapie Fokus Praha, Meziškolská 2, Praha a soukromá prax - www.psychoterapieA.cz
 
telefon: 605203934
 
Pracuji s klienty 16+, pracovala jsem také s gerontopsychiatrickou klientelou, v rámci individuální, párové a rodinné terapie, také skupinové psychoterapie. Mám atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Pracovala jsem v multidisciplinárním týmu, jako lektorka preventivního programu pro SŠ Blázníš? No a!, jsem lektorkou v Centru pro rozvoj duševního zdraví. Jsem supervizorkou v tréninku ČIS a facilitátorkou pro výcvikovou skupinu v rámci institutu INSTEP.

© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz