PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Podmínky ukončení

 

INFORMACE K UKONČENÍ

Komplexní výcvikový program 2 stupně. Účastník se podle vlastních potřeb a aspirací může rozhodnout absolvovat program celý nebo ukončit po 1. stupni. Pro získání diplomu v PCA psychoterapii je nezbytné absolvování celého programu.

Podmínky ukončení výcvikového programu

1. stupeň: Komunitně skupinový program

  • Účastník by měl během 3 a půl let absolvovat všech 720 hodin výcviku, které zahrnují

a) práci v zážitkových skupinách 

b) nácvik dovedností terapeutického rozhovoru a vedení skupin 

c) teorii PCA 

d) skupinovou supervizi práce s klientem

e) volitelné aktivity


  •  V průběhu výcvikového programu účastník odevzdá

a) Sebereflexi osobního rozvoje, písemně v rozsahu 3 - 5 stran, v polovině výcviku.

b) Jeden až dva audio nebo video záznamy sezení s klientem či skupinou, s doslovným přepisem, každý v rozsahu minimálně 20 minut pro skupinovou supervizi v druhé polovině výcviku.

c) Sebereflexi osobního rozvoje, písemně v rozsahu 3 - 5 stran, v závěru skupinové části výcviku

d) Sebereflexi v závěru společné části výcviku s rozvahou dalšího rozvoje


  • Za doloženou účast v 1.stupni výcviku Institut vydáOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA  podle skutečného počtu absolvovaných výcvikových hodin. Toto osvědčení obsahuje rozpis počtu hodin zážitku, teorie, nácviku a supervize.

 Účastníci, kteří se nepotřebují kvalifikovat v psychoterapii, nemusí absolvovat 2.stupeň. 


2.stupeň: Individuální výcvikový program v PCA psychoterapii

  • Individuální program rozsah min. 700 hodin. Je nutné jej dokončit v průběhu maximálně 4 let po ukončení 1. stupně. Zahrnuje:

a) Supervidovanou vlastní terapeutickou práci s pacientem (min 150 hodin)

b) Individuální supervizi vlastní terapeutické práce (min 50 hodin)

c) Skupinovou supervizi psychoterapeutické práce s klientem nebo se skupinou (min 60 hod)

d) Vlastní individuální terapii (min 40 hodin)

e) Praxi nebo odbornou stáž v rozsahu minimálně 300 hodin 

f) Individuální studium teorie PCA (cca 50 hodin)

g) Doplňující vzdělání v psychopatologii, psychofarmakologii a přehledu psychoterapeutických směrů (min 55 hodin)

h) Zpracování závěrečné písemné práce (min. 15 normostran, cca 150 hodin) včetně obhajoby závěrečné práce

i) Obhajobu závěrečné práce(cca 5hodin)

 

  • Při ukončení výcviku pro získání diplomu účastník odevzdá:

a) Doslovný přepis jedné audio nebo video nahrávky sezení s klientem (50-60 min.) Vybranou část nahrávky bude presentovat u obhajoby.

b)  Potvrzení o absolvování minimálně 40 hodin individuální terapie

c) Potvrzení o absolvování minimálně 30 hodin supervize vlastní psychoterapeutické (případně poradenské) práce s klientem včetně doporučení supervizora k obhajobě.

d) Závěrečná integrující písemná práce - Kazuistický rozbor případu.

 

  • Na základě oponentury závěrečné práce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu, potvrzení o absolvování supervize psychoterapeutické práce v požadovaném rozsahu včetně doporučení supervizora a na základěOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA”  1.stupně programu, Institut vydá Diplom o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku v PCA.


  •  Účastník, který nepracuje terapeuticky s klinickými klienty, a chce přesto absolvovat 2. stupeň, může do supervize přinést svou poradenskou práci s klienty. Na základě oponentury závěrečné práce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu, potvrzení o absolvování supervize poradenské práce aOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA”  1.stupně programu, Institut vydá Diplom o absolvování komplexního výcviku v PCA poradenství“.

 


© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz