PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

Nově otvíraný intenzivní výcvikový program

PCA Institut Praha

otevírá

 

XV.  Intenzivní výcvikový program

v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka dle C. Rogerse.

 

Výcvik je v procesu schválení Psychoterapeutickou společností ČLS JEP a certifikace Českou asociací pro psychoterapii.

Výcvik bude zahájen v listopadu roku 2019 a ukončen v roce 2023

 

Termín výběrového řízení:    20. - 21. 9. 2019

Uzávěrka přihlášek:             10. 9. 2019

Cena výcviku:         13 000Kč / semestr (celkem 8 semestrů)
                                   + 1500Kč za výběrové řízení


Termín prvního setkání:               8. - 15. 11. 2019

Podmínky pro přihlášení:    

  zaslání vyplněné přihlášky, strukturovaného životopisu a motivačního dopisu ve stanoveném termínu
do 10. 9. 2019

 

Přihlášku si můžete stáhnout zde a spolu s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem na office@pca-institut.cz.


© 2019 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz