PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. Václav Lepičovský

PhDr. Václav Lepičovský

pracoviště: Plavecká 2, Praha 2

tel.: 224 912 503,  773 969 748
email: valevsky@email.cz


© 2021 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz