PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. Václav Lepičovský

PhDr. Václav Lepičovský

pracoviště: Plavecká 2, Praha 2

tel.: 224 912 503,  773 969 748
email: valevsky@email.cz


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz