PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

PhDr. Jan Holeyšovský

PhDr. Jan Holeyšovský

adresa pracoviště: CETERA, Senovážné nám. 6, Praha 1

tel.: 603 417 991
mail: jan.holeysovsky@cetera.cz 


© 2019 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz