PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Supervize - seznam výcvikových supervizorů

 

 

 


Supervize v rámci výcviku:

Supervizní konzultace jsou nedílnou součástí výcvikového programu.

Vyžaduje se hodina supervize na každé 3-4 hodiny práce s klientem.

30 hodin supervize se absolvuje skupinově, v rámci komunitní části výcviku, a 30 hodin individuálně v rámci druhého stupně výcviku. To znamená minimálně 60 hodin supervize celkem.

Účastníci výcviku , kteří nehodlají pokračovat 2. stupněm výcviku, se účastní skupinových supervizí v komunitní části, ale nemusí předkládat vlastní práci s klientem.

Pro individuální i skupinovou supervizi vlastní práce s klientem, předkládá účastník audio nebo video nahrávku a doslovný přepis terapeutického rozhovoru.

Individuální supervize si organizačně a finančně zabezpečuje účastník sám po dohodě s Institutem doporučenými supervizory.

Počet hodin supervize a poměr skupinové a individuální supervize/konzultace může být upraven v závislosti na nárocích akreditace programu, případně podle připravovaných zákonů o psychoterapii v České republice.


Seznam doporučených supervizorů:

PhDr. Jan Holeyšovský (Praha)

Mgr. Petr Hudlička (Praha)

PhDr. Vendula Junková (Praha)

PhDr. Gabriela Langošová (Praha)

PhDr. Václav Lepičovský (Praha)

PhDr. Ilona Špaňhelová (Praha)

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová (Pardubice)

Mgr. Kateřina Kořínková (Pardubice, Hradec Králové)

MUDr. Antonín Machander (Jablonec n/Nisou)

PhDr. Hana Nuslauerová (Chomutov)

PhDr. Jan Soukup, PhD (Brno)

 

 Seznam kontaktů 


Supervize vlastní terapeutické práce i nad rámec výcviku:

Skupinová supervize

Pracovna PhDr. Venduly Junkové, Praha 4 - Krč, Zálesí 1122/96

nejbližší termín: 

úterý 29.1. 2019 od 16,00 hod.

Zájemci prosím nechť se telefonicky předem přihlašují přímo V. Junkové (mobil: 607 267 172)                    


Individuální supervize

dle dohody s vlastním supervizorem

 

 


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz