PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Supervize - seznam výcvikových supervizorů

 

 

 


Supervize v rámci výcviku:

Supervizní konzultace jsou nedílnou součástí výcvikového programu.

Vyžaduje se hodina supervize na každé 3-4 hodiny práce s klientem.

30 hodin supervize se absolvuje skupinově, v rámci komunitní části výcviku, a 30 hodin individuálně v rámci druhého stupně výcviku. To znamená minimálně 60 hodin supervize celkem.

Účastníci výcviku , kteří nehodlají pokračovat 2. stupněm výcviku, se účastní skupinových supervizí v komunitní části, ale nemusí předkládat vlastní práci s klientem.

Pro individuální i skupinovou supervizi vlastní práce s klientem, předkládá účastník audio nebo video nahrávku a doslovný přepis terapeutického rozhovoru.

Individuální supervize si organizačně a finančně zabezpečuje účastník sám po dohodě s Institutem doporučenými supervizory.

Počet hodin supervize a poměr skupinové a individuální supervize/konzultace může být upraven v závislosti na nárocích akreditace programu, případně podle připravovaných zákonů o psychoterapii v České republice.


Seznam doporučených supervizorů:

PhDr. Jan Holeyšovský (Praha)

Mgr. Petr Hudlička (Praha)

PhDr. Vendula Junková (Praha)

PhDr. Gabriela Langošová (Praha)

PhDr. Václav Lepičovský (Praha)

PhDr. Ilona Špaňhelová (Praha)

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová (Pardubice)

Mgr. Kateřina Kořínková (Pardubice, Hradec Králové)

MUDr. Antonín Machander (Jablonec n/Nisou)

PhDr. Hana Nuslauerová (Chomutov)

PhDr. Jan Soukup, PhD (Brno)

 

 Seznam kontaktů 


Supervize vlastní terapeutické práce i nad rámec výcviku:

Skupinová supervize

Pracovna PhDr. Venduly Junkové, Praha 4 - Krč, Zálesí 1122/96

nejbližší termín: 

První termín je v pondělí 21.2. od 16 - 18 hodin v Dr. Junkové pracovně, Zálesí 96, Praha 4. Zájemci se musí přihlásit na telefonním čísle 607267172, nejpozději dva dny před uvedeným termínem. Další skupinová supervize je plánována vždy na pondělí ve stejný čas (16-18 hod.) jednou za měsíc. a to: 21.3.,25.4.,23.5.,20.6.2022.                     


Individuální supervize

dle dohody s vlastním supervizorem

 

Nejbližší závěrečné obhajoby  se budou konat ve středu 20.4.2022  v 10 hod. v pracovně Dr. V.Junkové v Praze 4 , Krč, Zálesí 96 (přízemí). 
Na obhajobu prosím přineste  vytištěnou závěrečnou práci /min. 15 stran textu/ a komentovaný přepis nahrávky/5 - 8 odkazů/

 

 

 

Poplatek: 1500,- Kč (hradí se v hotovosti na místě)

 

 

 

Závěrečné práce a komentovaný přepis rozhovoru prosíme zasílat na e-mailovou adresu drjunkova@post.cz, nejpozději 3 týdny před termínem obhajoby

 

PCA institut.z.s.

 

 


 

 


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz