PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

Podmínky ukončení

 

Nejbližší závěrečné obhajoby  se budou konat 14.4.2021 v 10 hod. v pracovně Dr. V.Junkové v Praze 4 , Krč, Zálesí 96 (přízemí). 
Na obhajobu prosím přineste  vytištěnou závěrečnou práci /min. 15 stran textu/ a komentovaný přepis nahrávky/5 - 8 odkazů/

 

Poplatek: 1500,- Kč (hradí se v hotovosti na místě)

 

Závěrečné práce a komentovaný přepis rozhovoru prosíme zasílat na e-mailovou adresu drjunkova@post.cz, nejpozději 3 týdny před termínem obhajoby

PCA institut.z.s.

  

 

INFORMACE K UKONČENÍ

Komplexní výcvikový program 2 stupně. Účastník se podle vlastních potřeb a aspirací může rozhodnout absolvovat program celý nebo ukončit po 1. stupni. Pro získání diplomu v PCA psychoterapii je nezbytné absolvování celého programu.

Podmínky ukončení výcvikového programu

1. stupeň: Komunitně skupinový program

  • Účastník by měl během 3 a půl let absolvovat všech 720 hodin výcviku, které zahrnují

a) práci v zážitkových skupinách (350 hodin)

b) nácvik dovedností terapeutického rozhovoru a vedení skupin (200hodin)

c) teorii PCA (80 hodin)

d) skupinovou supervizi práce s klientem (30 hodin).

e) volitelné aktivity (60 hodin)


  •  V průběhu výcvikového programu účastník odevzdá

a) Sebereflexi osobního rozvoje, písemně v rozsahu 3 - 5 stran, v polovině výcviku.

b) Jeden až dva audio nebo video záznamy sezení s klientem či skupinou, s doslovným přepisem, každý v rozsahu minimálně 20 minut pro skupinovou supervizi v druhé polovině výcviku.

c) Sebereflexi osobního rozvoje, písemně v rozsahu 3 - 5 stran, v závěru skupinové části výcviku.


  • Za doloženou účast v 1.stupni výcviku Institut vydáOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA  podle skutečného počtu absolvovaných výcvikových hodin. Toto osvědčení obsahuje rozpis počtu hodin zážitku, teorie, nácviku a supervize.

 Účastníci, kteří se nepotřebují kvalifikovat v psychoterapii, nemusí absolvovat 2.stupeň. 


2.stupeň: Individuální výcvikový program v PCA psychoterapii

  • Individuální program rozsah min. 400 hodin. Je nutné jej dokončit v průběhu maximálně 4 let po ukončení 1. stupně. Zahrnuje:

a) Supervidovanou vlastní terapeutickou práci s pacientem (min 120 hodin)

b) Individuální supervizi vlastní terapeutické práce (min 30 hodin)

c) Vlastní individuální terapii (min 40 hodin)

d) Individuální studium teorie PCA, včetně zpracování závěrečné práce (cca 200 hodin)

e) Závěrečnou integrující písemnou práci (min.15 normostran)

f) Obhajobu závěrečné práce(cca 5hodin)

 

  • Při ukončení výcviku pro získání diplomu účastník odevzdá:

a) Doslovný přepis jedné audio nebo video nahrávky sezení s klientem (50-60 min.) Vybranou část nahrávky bude presentovat u obhajoby.

b)  Potvrzení o absolvování minimálně 40 hodin individuální terapie

c) Potvrzení o absolvování minimálně 30 hodin supervize vlastní psychoterapeutické (případně poradenské) práce s klientem včetně doporučení supervizora k obhajobě.

d) Závěrečná integrující písemná práce na jedno z témat:

- Kazuistický rozbor případu

- Aplikační studie PCA přístupu v oblasti působení účastníka

- Teoretická či výzkumná studie v PCA přístupu.


  • Na základě oponentury závěrečné práce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu, potvrzení o absolvování supervize psychoterapeutické práce v požadovaném rozsahu včetně doporučení supervizora a na základěOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA”  1.stupně programu, Institut vydá Diplom o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku v PCA.


  •  Účastník, který nepracuje terapeuticky s klinickými klienty, a chce přesto absolvovat 2. stupeň, může do supervize přinést svou poradenskou práci s klienty. Na základě oponentury závěrečné práce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu, potvrzení o absolvování supervize poradenské práce aOsvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA”  1.stupně programu, Institut vydá Diplom o absolvování komplexního výcviku v PCA poradenství“.

 


© 2021 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz