PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

Akreditace

Komplexní vzdělávácí program v psychoterapii, který organizuje PCA Institut Praha, má akreditaci pro zdravotnictví udělovanou Českou psychoterapeutickou společností a Psychiatrickou společností ČLS JEP, Asociací klinických psychologů a IPVZ.


© 2019 PCA Institut Praha | Webdesign FOLDINA.cz