PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Články

Závěrečné obhajoby - PODZIM 2016

Vážené kolegyně a Vážení kolegové,

Nejbližší závěrečné obhajoby se budou konat v úterý 22. 11. 2016

Místo konání: Pracovna PhDr. Venduly Junkové; Zálesí 96, Praha 4 – Krč

Čas konání: od 10:00 hod. (obhajoby trvají min. 2 hod., v závislosti na počtu účastníků)

Poplatek za obhajobu ve výši 1 200,- Kč se hradí v hotovosti v den konání. K obhajobám je nutné se předem přihlásit a nejpozději tři týdny před konáním obhajob zaslat na e-mail v.junkova@i-line.cz potřebné materiály, tj.:

 a) Závěrečnou integrující písemnou práci v min. rozsahu 15 stran na jedno z níže uvedených témat:

- Kazuistický rozbor případu

- Aplikace PCA přístupu v oblasti působení účastníka

- Teoretická či výzkumná studie v PCA přístupu.

b) Doslovný přepis jedné  frekventantem komentované audio nebo video nahrávky sezení s klientem (50-60 min.) Vybraná část nahrávky se bude presentovat u obhajoby.

c)  Potvrzení o absolvování minimálně 40 hodin individuální terapie

d) Potvrzení o absolvování minimálně 30 hodin supervize vlastní psychoterapeutické (případně poradenské) práce s klientem, včetně doporučení supervizora k obhajobě.

Filiální terapie

PhDr. Jana Klucká: Filiální terapie

PCA v psychiatrii

Rogersovský přístup jako možnost zlepšení kontaktu s psychiatrickými pacienty 

Katka Faixová

click


Beyond psychotherapeutic reach? An introduction to Pre-Therapy

click

Beyond psychotherapeutic reach? An introduction to Pre-Therapy

(Mimo dosah psychoterapie? Úvod do Pre-terapie)

Lisbeth Sommerbeck, Bornholm Psychiatric Center, Denmark

Person-Centred/Experiential Therapies Are Highly Effective: Summary of the 2008 Meta-analysis

Robert Elliott & Elisabeth Freire   click

Článek shrnuje výsledky opakované metanalýzy výzkumů účinnosti terapeutických přístupů, které poukazují na pozitivní výsledky terapie PCA a zážitkových terapií.

Rogersovská psychoterapie

Vendula Junková click

Otázky k PCA

Jan Holeyšovský cilck

Manifest humanistické psychologie

Carl Rogers - Několik důležitých objevů click

Současný vývoj přístupu zaměřeného na člověka

Daniela Šiffelová   click


© 2019 PCA Institut Praha | Webdesign FOLDINA.cz